Skip to main content

Verdens matvareprogram har en lang tradisjon for banebrytende, innovative globale partnerskap, og har høye standarder for meningsfylte forbindelser til den private sektoren. Disse partnerskapene kombinerer teknisk assistanse og kunnskapsformidling med finansielle bidrag for å ikke bare løse globale problemer, men også oppnå målbare forretningsmessige resultater. Sammen med hver partner utvikler vi et strategisk partnerskap som skaper synergi mellom hverandres interesser og mål, og der vi utveksler verdifull ekspertise for å ha en innvirkning som skyver næringslivet et skritt nærmere å utrydde sult.

Verdens matvareprogram jobber med verdens ledende bedrifter innen nesten alle bransjer for å skape felles verdier som kan måles opp mot FNs bærekraftsmål (Sustainable Development Goals). Bærekraftsmål 2, å utrydde sult, gir oss en konkret kjøreplan for å kunne spore og evaluere fremgangen i vår forente innsats.

For å kunne nå dette målet innen 2030 drar Verdens matvareprogram nytte av partnernes bransjeledende kunnskap, ekspertise og posisjon for å styrke operasjoner, forsterke budskapet vårt, finansiere livreddende programmer og komme opp med nyskapende løsninger på noen av verdens viktigste utfordringer.

 

“Hos Mastercard tror vi på at gode samarbeid kan skape store muligheter, spennende initiativer og banebrytende opplevelser. Vårt samarbeid med WFP er et skritt i riktig retning mot en av de viktigste visjonene: en verden uten sult.” 

- Ajay Banga, administerende direktør og president for MasterCard Worldwide

Hvorfor sammarbeide med Verdens matvareprogram?

 1. 70 prosent av bedrifter planlegger å implementere SDGene i de neste fem årene.

 2. 94 prosent av forbrukere vil sannsynligvis bytte til merker som viser en sosial engasjement.

 3. 74 prosent av ansatte sier at jobben deres oppfyller mer når de får muligheter til å få en positiv innvirkning på sosiale og miljømessige problemer.

Måter å samarbeide med WFP

 • Gi finansieringsstøtte

  Finansiering er den mest fleksible og grunnleggende ressursen som kreves for å nå sårbare befolkninger i fjerntliggende og volatile områder, spesielt i nødstilfeller. Hjelp til å støtte vår innsats med nødvendig finansiering, rettet enten til våre programmer (som skole måltider eller mat for arbeid), til nødsituasjoner eller bare til områder med størst behov.
 • Beslutningspåvirkning og oppforder til handling

  Du kan samarbeide med WFP i vårt arbeid for belsutningspåvirkning ved å sponse forskning og banebrytende rapporter, ved å bli med i en av våre policy-endringskoalisjoner eller ved å simpeltent øke bevisstheten om våre programmer med dine medarbeidere og forbrukere. WFP kan jobbe tett med bedriften for å finne en naturlig måte å inkludere donasjonsmuligheter i kommunikasjonen din, ved engasjerer dine kunder og forbrukere med dynamisk innhold og effektive personlige historier.
 • Del forretningsferdigheter

  Din kompetanse kan hjelpe oss med å forbedre vår virksomhet. Vi verdsetter kompetanse innenfor alle områder. Du kan eventuell bidra til en forbedret betalingsprosesser og forbedret dataanalyse, du kan utdanne vårt feltpersonell eller øke næringsverdien av matrasjonene. Ved å dele personell, teknologi eller metodikk, hjelper du oss med å flytte virksomheten fremover og tar en del i å påvirke flere liv positivt.