Skip to main content

Det nordiske kontoret for Verdens matvareprogram (WFP) i København arbeider for mobilisere støtte for en verden uten sult og gir oppmerksomhet til de resultatene WFP har oppnådd i samarbeid med de nordiske partnerne. De nordiske landene er viktige strategiske partnere for WFP og er blant de sterkeste fortalere for god humanitær donasjon. Kombinert var de nordiske landene den femte største giveren til WFP i 2016 og forblir blant WFPs beste givere av fleksible midler. Fleksible midler er avgjørende for WFPs beredskapsrespons, langvarig nødhjelp og gjenopprettingsinnsatser - uansett hvor og når behovene er størst. Fleksible midler gir WFP stor fleksibilitet for å sett igang operasjoner, finansiere glemte kriser og sist men ikke minst forbedre vår respons til de som har størst behov.

Det nordiske kontoret fungerer også som et bindeledd mellom WFP sitt hovedkontor i Roma, regionale- og landskontorer, og samarbeidspartnere i de nordiske landene. Daglig utfører det nordiske kontoret funksjoner som kommunikasjon, samt arbeider for å øke kjennskap til organisasjonens og dets nordiske partners sentrale rolle i å utrydde sult og underernæring globalt. Dette skaper ytterligere politisk og folkelig støtte i kampen for å utrydde sult. Kontoret arbeider for å styrke relasjoner med eksisterende samarbeidspartnere, samt utvide forbindelser til aktører.

Aktiviteter som utføres av kontoret inkluderer presentasjoner og forelesninger, organisering av og deltagelse i konferanser, seminarer og debatter, studieturer for sentrale aktører, henvendelser til eksterne media plattformer, samt kommunikasjon igjennom Facebook, Twitter, og Instagram

Kontakt oss for å lære mer om vårt arbeid.

Kontakt oss

 • Anne Poulsen, Nordisk Direktør

  Mobil: +45 40 50 39 93

  Telefon: +45 45 33 53 51

  E-mail

 • Birgitte Keller Pedersen, Administrativ Assisten

  Mobil: +45 20 16 88 55

  Telefon: +45 45 33 53 50

  E-mail

 • Jonathan Eng, Kommunikasjons medarbeider

  Mobil: +4672-2010046

  Telefon: +45 45 33 53 53

  E-mail

 • Praktikanter

  Finsk Praktikant: wfp.finland@wfp.org, +45 45 33 53 52

  Norsk Praktikant: wfp.norway@wfp.org, +45 45 33 53 54

  Dansk Praktikant: wfp.denmark@wfp.org, +45 45 33 53 55

Verdens matvareprogram og Norge

Norge er en engasjert og høyt verdsatt partner av Verdens matvareprogram.