Skip to main content

God ernæring er ansett å være et vesentlig element for å leve et sunt og produktivt liv. Likevel forblir dårlig ernæring et kritisk globalt problem. Hvert år dør flere barn av underernæring enn av AIDS, malaria og tuberkulose til sammen.

Ernæring har nylig fått mer global oppmerksomhet enn noen gang, spesielt etter at den medisinske journalen The Lancet hadde en serie i 2008 og 2013 om ernæring hos mor og barn, som understreket de enorme helsemessige og økonomiske konsekvensene av underernæring. Å eliminere feilernæring innen 2030 er et kjerneelement i Bærekraftsmålene og er sentralt for FNs World Food Programmes (WFP) arbeid for å utrydde sult.

Konsekvensene av feilernæring er ødeleggende og omfattende. Ikke bare fører det til at liv går tapt, men i tillegg svekker det immunsystemer og øker faren for sykdommer. Det reduserer antallet som tar utdanning og får seg arbeid, og fører i det lange løp til redusert produktivitet og dårligere velvære i lokalsamfunn og nasjoner. Det er både et resultat av og en årsak til fattigdom og ulikhet.

Så vel som å utvikle programmer som direkte behandler og forhindrer feilernæring, jobber WFP med å utvikle nasjonal kapasitet til å finne langsiktige løsninger og med å påvirke den bredere politiske dialogen om matvare- og ernæringssikkerhet.

Sammen med de direkte ernæringsintervensjonene integrerer WFP ernæringshensyn i andre områder - selv de områder som tidligere ikke hadde ernæring som en del av målet - for å takle de underliggende årsakene til feilernæring. Vi jobber med partnere i flere sektorer som helse, landbruk, utdanning og sosialhjelp for å skape forhold som bidrar til å god ernæring.

Underernæring har størst påvirkning på barn. Nesten halvparten av alle barnedødsfall er relatert til underernæring – den fremste dødsårsaken av alle. Underernærte barn som overlever spedbarnsalderen vil sannsynligvis være veksthemmet, og kan ikke nå sitt fulle mentale og fysiske potensial. Underernæringsbyrden følger dem hele livet. Veksthemmede barn har større sannsynlighet for et lavere utdanningsnivå og lavere inntekt, så vel som økt risiko for kronisk sykdom og tidlig død.

Forskning viser at de første 1000 dager fra fødsel til barnets andre fødselsdag er en kritisk periode for å forhindre den mer eller mindre irreversible skaden underernæring i tidlig barndom påfører barnet. Gravide kvinner og ammende mødre har spesielle ernæringsbehov, og i tillegg er det slik at barn født av mødre som har vært feilernærte under graviditeten ofte blir født feilernært. Dermed skapes en underernæringssyklus gjennom generasjoner.

45%
av dødsfall blant barn under 5 år har underernæring som en underliggende årsak
2 milliarder
mennesker lider av mangel på mikronæringsstoffer
13 millioner
kvinner og barn ble nådd gjennom WFPs feilernæringsbehandlingsprogram i 2016