Skip to main content

Etter hvert som væpnede konflikter, massefordrivelse og katastrofer øker, har humanitær intervensjoner vært en av hjørnesteinene i det globale politiske fora. Verdens matvareprogram (WFP) har igjennom de siste fem tiår, igjennom håndtering av konflikter, opparbeidet seg en enorm kompetanse og kapasitet innen forsyningskjede, prosjektstyring og nød-telekommunikasjon – ofte under de mest utfordrende forhold. Denne ekspertisen har gitt WFP evnen til å videre øke sin kapasitet så den også støtter nødberedskap og midler til langsiktige utviklingsinnsatser, avhengig av lokale forhold.

Med begrensede midler og høye forventninger til å handle effektivt har de humanitære organisasjonene i stadig økende grad blitt nødt å handle synkront, effektivisere prosesser og samle ressurser. WFP arbeider tett med partnere fra den privat sektoren for å gjøre midler og funksjoner tilgjengelige for andre humanitære organisasjoner, noe som gjøre dem i stand til å redde flere liv, raskere, og til en lavere pris for både donorer og miljøet.

Takket være WFPs globale etterspørsel etter mat, varer og tjenester, kan vi tilby konkurransedyktige markedspriser, punktlig levering og kostnadseffektivitet til partnerne våre.

I tillegg administrerer WFP både Logistics Cluster og Emergency Telecommunications Cluster (ETC), og er med-administrator av Food Security Cluster. Som ledende organisasjon står WFP for koordineringen av storskala nødsituasjoner på vegne av et bredere humanitært samfunn. Logistics Cluster og ETC tilrettelegger tilgang til delte tjenester innen logistikk og telekommunikasjon. Food Security Cluster koordinerer responsen for matvaresikkerhet under humanitære kriser, med vekt på tilgjengelig mat, tilgang og utnyttelse.

Mer enn 450
lokale og internasjonale organisasjoner som støttet WFP med humanitære tjenester i 2016
NOK 2.5 milliarder
ble innslamet for nødhjelp støtte til humanitære partnere i 2016
50 spesielle operasjoner
aktivert, som inkluderer logistikkforbedring, UNHAS, samt støtte til logistikk-, nød telekommunikasjon- og matvaresikkerhets klynger i 2016

Tjenester levert av WFP på vegne av FN organisasjoner, frivillige organisasjoner og statlige institusjoner

 • Anskaffelse av mat, hjelpeutstyr og driftsutstyr

  Spesielt næringsrik mat til barn, vann og sanitærutstyr, mobile varehus, kjøretøy og nød utstyr for telekommunikasjon: Dette er eksempler på produkter WFP kan innhente for partnere.
 • Lagring og lagring for katastrofesituasjoner

  WFP tilbyr lagrings plass til et variert utvalg av matvare- og nødhjelpsutstyr: fra familietelt til kokeutstyr og driftsutstyr. Disse kan lagres i FNs Humanitarian Response Depots (UNHRD), WFPs nettverk av seks strategisk plasserte globale respons-sentre i katastrofeutsatte regioner, eller i noen av de flere hundre WFP-administrerte varehusene i felt. På forespørsel kan WFP også tilby lagring for temperaturfølsomme produkter, som medisiner.
 • Godstransport

  WFP samarbeider med lokale, regionale og globale leverandører av sjø-, land- og lufttransport for å kunne levere livreddende matvarehjelp og nødhjelp til egne operasjoner, i tillegg til partneres operasjoner.
 • Telekommunikasjon og IT-tjenester

  På forespørsel fra humanitære partnere sender WFP ut eksperter innen telekommunikasjon og IT for å etablere nødvendige forbindelser i områder som er vanskelig tilgjengelige, så hjelpearbeidere kan fortsette å gi avgjørende støtte til menneskene vi støtter.
 • Lufttransport

  I mer enn 15 land tilbyr WFP nødvendige flytjenester til områder som i øyeblikket er utilgjengelige via andre reisemetoder, om det så er på grunn av usikkerhet, manglende infrastruktur eller fravær av aktuelle kommersielle fly alternativer. Gjennom FNs Humanitarian Air Service (UNHAS) sikrer WFP at humanitære hjelpearbeidere kan fortsette å hjelpe og støtte de mange sårbare familiene og samfunnene som trenger assistanse.
 • Lagring og håndtering

  Som en enkel tjeneste, eller som del av en servicepakke, står WFP for administrasjon og leie av lokale bedrifter og arbeidere får å sikre korrekt lagring og håndtering av mat og nødhjelpsprodukter i over 75 land.
 • Prosjektstøtte

  WFP har bransjeledende ekspertise innen humanitær ingeniørtjenester, som gis etter forespørsel til myndigheter, NGOer og FN organisasjoner. Disse tjenestene strekker seg fra å sørge for tilgang til infrastruktur, som rehabilitering av flystriper og rekonstruksjon av broer, til infrastruktur for nødberedskap og bærekraftige energiløsninger.
 • Helsevesen og Innkvartering

  De humanitære arbeidernes velvære er en forutsetning for å sikre at de vi tjener får den hjelpen de trenger. Det inkluderer bruken av WFP-organiserte kontrakter for vaksinering av feltstab, innkvartering i WFP-gjestehus i feltet og en ny metode for fjernvurdering av ergonomiske arbeidsplasser.
Finn ut mer om WFPs tjenester. Vennligst kontakt: WFPINFO@wfp.org