Skip to main content

Mangelen på øyeblikkelig og uhindret tilgang til mennesker som akutt trenger matvareassistanse – i kombinasjon med mangel på finansiering – betyr at millioner av mennesker i Jemen er på randen av hungersnød.

Det nåværende sultnivået i Jemen er høyere enn noen gang tidligere, og skaper alvorlige vanskeligheter for millioner av mennesker. Nå lever 17 millioner av landets innbyggere i matvareusikkerhet, det vil si at de ikke har tilstrekkelig mat. Blant disse er 6,8 millioner – det er nesten hver fjerde person – akutt matvareusikre og fullstendig avhengige av støtte utenfra. Andelen av barn som er feilernærte er en av de høyeste i verden

Ernæringssituasjonen forverres kontinuerlig. En nylig undersøkelse fant ut at nesten en tredjedel av alle familier har store mangler i kostholdet, og nesten aldri spiser matvarer som belgfrukter, grønnsaker, meieriprodukter eller kjøtt. Mer enn 3 millioner gravide og ammende kvinner samt barn under 5 år trenger hjelp for å forhindre eller behandle feilernæring.

Mer enn halvparten av alle familier kjøper mat på kreditt, en økning på nesten 50 prosent sammenlignet med situasjonen før krisen. Lønnsutbetalinger for ansatte i den offentlige sektoren har blitt utsatt siden september 2016, noe som påvirker nesten 30 % av Jemens befolkning, som er avhengige av lønninger og pensjoner fra regjeringen.

Humanitære organisasjoner trenger å kunne bevege seg fritt og trygt for å kunne nå alle som akutt trenger hjelp før de synker dypere inn i krisen.

18 millioner
mennesker lever i matvareusikkerhet
3 millioner
kvinner og barn under 5 år trenger ernæringsstøtte
2,4 milliarder kroner
trengs for at Verdens matvareprogram skal kunne levere matvareassistanse og ernæringsstøtte til 9 millioner mennesker frem til og med juni 2018

Hva gjør WFP for krisen i Jemen

  • Matvareassistanse

    I juni 2017 leverte FNs World Food Programme (WFP) matvareassistanse til mer enn fem millioner mennesker. Blant Jemens totalt 22 guvernementer er syv på katastrofenivå – fase nummer 4 på IPC-skalaen (Integrated Food Security Phase Classification) og kun ett trinn nedenfor det høyeste nivået, hungersnød – mens tre guvernementer er i fase nummer 3, noe som betyr at de hadde vært på katastrofenivå eller verre uten humanitær bistand. WFP og organisasjonens partnere gjør alt de kan for å forhindre at situasjonen forverres til hungersnød eller hungersnødlignende forhold.
  • Logistikk

    I juli 2016 ankom tre WFP-skip havnen Aden i Jemen med livreddende matforsyninger til de internt fordrevne og mest sårbare menneskene. Dette var den første skipslasten med humanitære forsyninger som nådde Aden siden konflikten brøt ut i Jemen i mars. I januar 2018 leverte WFP fire USA-finansierte mobile kraner til Hodeidah-havnen. Dette takket være støtten fra giverland og samsvar fra fra begge partene i konflikten.
  • FNs humanitære luftservice (UNHAS)

    Mange veinettverk i de hardest rammede områdene i landet er fortsatt ikke åpne, noe som gjør at lokalsamfunnene i konfliktområder er vanskelige å nå for humanitære hjelpestyrker. FNs humanitære luftservice (UNHAS), som forvaltes av WFP, opererer tre flygninger ukentlig mellom Djibouti og Sana'a for humanitært hjelpepersonale.

Finansieringsbehov

WFP leverer matvareassistanse til mennesker med de mest akutte behovene i en katastrofe som har utviklet seg til en av verdens verste sultkatastrofer. Siden januar har WFP mer enn doblet antall personer som mottar hjelp i Jemen, fra 3.5 millioner mennesker til i gjennomsnitt syv millioner mennesker de siste tre månedene.

Til tross for nylige støtte fra våre givere, inkludert betydelig finansiering fra USA, er behovene enorme. WFP står overfor en finansieringsmangel på nesten NOK 2.4 milliarder frem til og med juni 2018.

Hvordan du kan hjelpe

Hjelp til med å redde liv under sultkatastrofer. Akkurat nå er sultne familier i land som Jemen avhengige av oss for å få mat. Men WFPs ressurser er strukket til det ytterste. Vær en livline i dag.

Jemen: Som å fiske i vanskelige forhold

I Hodeidah hvor sult rammer befolkningen, sliter de fleste familiene hver dag