Skip to main content

Mangelen på øyeblikkelig og uhindret tilgang til mennesker som akutt trenger matvareassistanse – i kombinasjon med mangel på finansiering – betyr at millioner av mennesker i Jemen er på randen av hungersnød.

Det nåværende sultnivået i Jemen er høyere enn noen gang tidligere, og skaper alvorlige vanskeligheter for millioner av mennesker. Nå lever 17 millioner av landets innbyggere i matvareusikkerhet, det vil si at de ikke har tilstrekkelig mat. Blant disse er 6,8 millioner – det er nesten hver fjerde person – akutt matvareusikre og fullstendig avhengige av støtte utenfra. Andelen av barn som er feilernærte er en av de høyeste i verden

Ernæringssituasjonen forverres kontinuerlig. En nylig undersøkelse fant ut at nesten en tredjedel av alle familier har store mangler i kostholdet, og nesten aldri spiser matvarer som belgfrukter, grønnsaker, meieriprodukter eller kjøtt. Mer enn 3 millioner gravide og ammende kvinner samt barn under 5 år trenger hjelp for å forhindre eller behandle feilernæring.

Mer enn halvparten av alle familier kjøper mat på kreditt, en økning på nesten 50 prosent sammenlignet med situasjonen før krisen. Lønnsutbetalinger for ansatte i den offentlige sektoren har blitt utsatt siden september 2016, noe som påvirker nesten 30 % av Jemens befolkning, som er avhengige av lønninger og pensjoner fra regjeringen.

Humanitære organisasjoner trenger å kunne bevege seg fritt og trygt for å kunne nå alle som akutt trenger hjelp før de synker dypere inn i krisen.

17 millioner
mennesker lever i matvareusikkerhet
3 millioner
kvinner og barn under 5 år trenger ernæringsstøtte
9,5 milliarder kroner
trengs for at Verdens matvareprogram skal kunne levere matvareassistanse og ernæringsstøtte til 9 millioner mennesker frem til mars 2018

Hva gjør WFP for krisen i Jemen

  • Matvareassistanse

    I juni 2017 leverte Verdens matvareprogram (WFP) matvareassistanse til mer enn fem millioner mennesker. Blant Jemens totalt 22 guvernement er syv på katastrofenivå – fase nummer 4 på IPC-skalaen (Integrated Food Security Phase Classification) og kun et trinn nedenfor det høyeste nivået, hungersnød – mens tre guvernement er i fase nummer 3, noe som betyr at de hadde vært på katastrofenivå eller verre uten humanitær bistand. WFP og organisasjonens partnere gjør alt de kan for å forhindre at situasjonen forverres til hungersnød eller hungersnød-lignende forhold.
  • Logistikk

    I juli 2016 ankom tre WFP-skip havnen Aden i Jemen med livreddende matforsyninger til de internt fordrevne og mest sårbare menneskene. Dette var den første skipslasten med humanitære forsyninger som nådde Aden siden konflikten brøt ut i Jemen i mars.
  • FNs humanitære luftservice (UNHAS)

    Mange veinettverk i de hardest rammede områdene i landet er fortsatt ikke åpne, noe som gjør at lokalsamfunnene i konfliktområder er vanskelige å nå for humanitære hjelpestyrker. FNs humanitære luftservice (UNHAS), som forvaltes av Verdens matvareprogram, opererer tre flygninger ukentlig mellom Djibouti og Sana'a for humanitært hjelpepersonale.

Finansieringsbehov

I februar 2017 nådde Verdens matvareprogram ut til nesten 5,3 millioner mennesker med matvaredistribusjon og kuponger som kan byttes mot mat i butikker. WFP har vedtatt å forsøke å nå så mange mennesker som mulig med de begrensede ressursene som finnes, selv om dette måtte bety å distribuere mindre rasjoner.

Målet vårt er å trappe opp arbeidet vårt så vi kan fullstendig dekke 9 millioner mennesker. Netto-finansieringen som trengs for å få til dette er 9,5 milliarder kroner frem til mars 2018.

Det tar fire måneder fra Verdens matvareprogram mottar finansieringen til mat ankommer landet og er i hendene til familier som trenger det.

Hvordan du kan hjelpe

Hjelp til med å redde liv under sultkatastrofer. Akkurat nå er sultne familier i land som Jemen avhengige av oss for å få mat. Men Verdens matvareprograms ressurser er strukket til det ytterste. Vær en livline i dag.