Skip to main content

I løpet av det siste tiåret har Verdens matvareprogram (WFP) økt bruken av kontantoverførsler i tillegg til matvareassistanse for å hjelpe mennesker i nød. I 2017 overførte WFP totalt 10,3 milliarder kroner i kontantoverførsler, en økning fra 7 milliarder kroner i 2016. Dette tilsvarer 30 prosent av organisasjonens portefølje. Der markedet fungerer og de lokale forholdene er gunstige, er kontantoverførsler et effektivt verktøy for å skape fremgang i kampen for å utrydde sult og nå bærekraftsmålene innen 2030. Kontantoverførsler reduserer kostnadene forbundet med å levere matvareassistanse, og bidrar dermed til at flest mulig mennesker kan nås.

Kontantoverførsler er en viktig del av en integrert løsning som gjør det mulig for WFP å reagere raskere på behovene til menneskene som organisasjonen hjelper. Kontantoverførsler gjør tradisjonell assistanse raskere og gir mer fleksibilitet, slik at WFP hurtig kan veksle fra kontanter til mat og omvendt. Avgjørelsen om å velge én metode i stedet for en annen avhenger av den lokale konteksten. Kontantoverførslene kan gjennomføres i forskjellige varianter, fra tradisjonelle pengesedler, bankoverførsler eller verdikuponger til mer innovative elektroniske plattformer slik som smartkort eller mobile penger. WFP er ledende innen teknologisk utvikling, og fornyer metodene for å levere assistanse. WFP har for eksempel, med hjelp av organisasjonens "Innovation Accelerator" program, satt i gang et testprosjekt som bruker blockchain-teknologi for å distribuere kontanthjelp til syriske flyktninger i Azraq-flyktningleiren i Jordan.

Fordelene med kontantoverførsler – uavhengig av hvilken form de kommer i – er mange. Dersom de tas i bruk i riktig kontekst, gir mennesker muligheten til å velge sin egen mat, noe som kan gi et mer variert kosthold og forbedret ernæring. De kan forbedre tilgangen til matvarer, og hjelpe til med å minske behovet for å ta i bruk negative overlevelsesstrategier som for eksempel å selge verdifulle eiendeler for å kunne kjøpe mat.

I tillegg er det kjent at kontantoverførsler har en multiplikatoreffekt på den lokale økonomien. Ved å gjøre det mulig for mennesker å kjøpe matvarer lokalt, kan overførslene bidra til å styrke lokale markeder, motivere økt produktivitet blant småbønder og bygge nasjonal kapasitet, selv i katastrofetider. Nye studier viser at 6 kroner som gis i kontanter til flyktninger eller til sårbare personer tilsvare omtrent 12 kroner for den lokale økonomien. Mellom 2012 og 2016 tilførte WFP rundt 16 milliarder kroner til økonomiene i Tyrkia, Libanon, Jordan, Egypt og Syria, som en del av reaksjonen på krisen i Syria.

Kontantoverførsler kan også bli en del av et bredere system for sosial beskyttelse og sikkerhetsnett. Særlig i land der det ikke finnes sosiale beskyttelsessystemer – eller der disse systemene er svake – kan utrulling av WFPs kontantoverførselsprogrammer hjelpe til med å skape og styrke disse. I Ecuador utgjorde WFPs katastrofe-kontantprogram, som reaksjon på jordskjelvet i 2016, et essensielt bidrag til å styrke det nasjonale sikkerhetsnett-systemet. (Etter jordskjelvet i Ecuador i 2016 var WFPs Katastrofe-kontantprogram et viktig bidrag til å styrke det nasjonale sikkerhetsnett-systemet.)

14.2 millioner
mennesker fikk assistanse gjennom kontantoverførsler i 2016.
NOK 10,3 milliarder
summen WFP overført i kontanter i 2017
30%
av WFPs matvareassistansportefølje leveres nå i kontanter.