Skip to main content

Verdens matvareprogram (WFP) ledes av et styre bestående av 36 medlemsland som gir støtte mellom regjeringer, samt veileder og overvåker organisasjonens aktiviteter.

Organisasjonens øverste leder er eksekutivdirektøren, som utnevnes i fellesskap av FNs generalsekretær og generaldirektøren for FNs organisasjon for ernæring og landbruk. Eksekutivdirektøren utnevnes for fem år om gangen, og er ansvarlig for organisasjonens ledelse samt implementering av programmer, prosjekter og andre aktiviteter. Siden 2017 har David Beasley hatt denne posisjonen.

WFP har også en visedirektør og tre assisterende direktører med forskjellige ansvarsområder.

Rettlingslinjene for WFP er beskrevet i Strategiplanen som fornyes hvert fjerde år. Strategiplanen for 2017-2021 samordner WFP med 2030-agendaen, med fokus på å utrydde sult og bidra til å styrke globale partnerskap med sikte på å implementere bærekraftsmålene.

WFP finansieres utelukkende av frivillige bidrag. Hoved giverne er regjeringer, men WFP mottar også donasjoner fra den private sektoren og enkeltpersoner. 

Administrerende direktør

David Beasley

Senior ledelse

 • David Beasley – Eksekutivdirektør

  Med en bakgrunn i offentlig tjeneste og med en forretningskarriere som strekker seg over fire tiår har David Beasley, en tidligere guvernør i den amerikanske staten South Carolina, arbeidet på tvers av politiske, religiøse og etniske linjer for å kjempe for økonomisk utvikling, utdanning, samarbeid og humanitær bistand for de mest sårbare - ikke bare i USA, men over hele verden.
 • Amir Mahmoud Abdulla – Visedirektør

  Amir Mahmoud Abdulla ble visedirektør for Verdens matvareprogram i mars 2009. Abdulla er for tiden basert i Roma og leder implementeringen av den nye omstruktureringen for å samordne WFPs strategi, programstruktur, økonomistyring og planlegging, overvåking og rapportering for bidra til å oppnå Bærekraftsmålene på landsnivå. I tillegg til WFP-ansvaret ble han utnevnt til nestformann i FNs utviklingsgruppe (UNDG) i januar 2016.
 • Ramiro Armando de Oliveira Lopes da Silva – Assisterende Direktør

  Ramiro Armando de Oliveira Lopes da Silva er assisterende administrerende Direktør for Verdens matvareprogram. Før denne stillingen var Lopes da Silva direktør for nødhjelp, samt operativ leder. Lopes da Silva begynte sin karriere med Verdens matvareprogram i 1985 som koordinator for Food Aid Logistics under tørken i Afrikas Horn og Sahel. Siden da har han hatt toppledelse i operasjoner i mange land, blant annet Etiopia, Pakistan, Afghanistan, Irak, Angola og Sudan.
 • Manoj Juneja – Assisterende Direktør

  Manoj Juneja ble finansdirektør og assisterende administrerende direktør for ressursforvaltning for Verdens matvareprogram i januar 2013. Før han begynte i WFP, fra juli 2011, jobbet han som assisterende generaldirektør for operasjoner i FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Juneja startet jobbe for FAO i 1987, hvor han var en del av toppledelse som direktør for program, budsjett og evaluering (2005-07) og assisterende generaldirektør for bedriftsservice, personal og finansdepartementet (2008-11).
 • Elisabeth Rasmusson – Assisterende Direktør

  Elisabeth Rasmusson - ble Verdens matvareprograms assisterende direktør for partnerskap avdelingen i 2013. I denne rollen overvåker Rasmusson organisasjonens samarbeidsaktiviteter med regjeringer, frivillige organisasjoner, Roma-baserte FN-organisjasjoner og med den private sektoren, samt WFP kontorer i Berlin, Brussel, København, Dubai, London, Madrid, Paris, Seoul, Tokyo og Washington.
 • Rehan Asad – Personalsjef

  Rehan Asad ble utnevnt til personalsjef for WFP i juli 2017. Den nye avdelingen ledet av Asad vil fokusere på å styrke rollen WFP spiller som en av verdens ledende humanitære organisasjoner, samtidig utvikle organisasjonens strategiske og progressive visjon. En rekke enheter og avdelinger, inkludert kontantbaserte overføringer, kommunikasjon, informasjonsteknologi, innovasjons- og forandringsledelse og direktørens kontor rapporterer til Asad.