Skip to main content

Ernæring til mor og barn

Ernæring til mor og barn

 En stor andel av WFPs ernæringsarbeid er dedikert til mødre og barn. Hvorfor? Dels på grunn av at de oftest er de mest utsatte når det kommer til under- og feilernæring, og dels fordi det er her vi kan gjøre en kjempe forskjell.