Skip to main content

Gjennomgang av året 2015

The Year in Review” er en årlig publikasjon som gjennomgår året som har vært. Den beskriver WFPs handlinger og presentasjoner i å bistå menneskers behov i kriser, i gjennoppbyggings fasen og videre utvikling i 2015. Den dekker WFPs organisering  og levering av viktige felles plattformer og tjenester for det humanitære samfunnet. Sjekk den interaktive rapporten for 2015 her! :