Skip to main content

To minutter på klimaendringer og sult

To minutter på klimaendringer og sult

Klimaforandringer øker risikoen for sult, samtidig som det gjør det vanskeligere å bekjempe de eksisterende problemene med sult og fattigdom. WFP bidrar med å bygge motstandsdyktighet mot klimaforandringer for de menneskene i verden som er mest utsatt for matusikkerhet.