Skip to main content

Sammen for å stoppe vold mot kvinner og jenter

Sammen for å stoppe vold mot kvinner og jenter

Vold mot kvinner og jenter er et av de mest utbredte bruddene på menneskerettighetene. Det kan omfatte fysisk, seksuell, psykisk og økonomisk misbruk, og det går på tvers av grensene for alder, rase, kultur, rikdom og geografi. Det skjer i hjemmet, på gatene, i skolen, på arbeidsplassen, i åkrene, flyktningleirer, under konflikter og kriser.

Dette dokumentet inneholder eksempler på hvordan WFP bidrar for å løse dette problemet.