Skip to main content

Sult på timeplanen 4-6 klasse

Sult på timeplanen 4-6 klasse

I oktober måned og rundt Verdens matdag 16. oktober fokuserer Verdens matvareprogram
(WFP) på temaet ”sult og ernæring”.
Skoler over hele verden har muligheten til å delta i den viktige diskusjonen omkring sult,
og hvordan vi skal bekjempe det. Denne læreplanen er laget for klassetrinn 4-6.