Skip to main content

Matvareusikkerheten i Sør-Sudan har nådd det mest ekstreme nivået siden landet ble uavhengig i 2011. 

Den akutte hungersnøden har blitt lindret etter en kraftig forsterking av den humanitære responsen. Situasjonen er imidlertid fortsatt alvorlig rundt i landet, og antallet mennesker som har vanskeligheter med å finne nok mat hver dag har økt til 6,1 millioner.

Selv om responsen fra mange givere har vært generøs, trenger WFP fortsatt 2,3 milliarder kroner for å kunne fortsette å levere mat og ernæringsassistanse til januar 2019.

4,8 millioner
mennesker fikk hjelp av WFP i 2017
1,7 millioner
mennesker er internt fordrevet på grunn av konflikt i Sør-Sudan
2,5 millioner
flyktninger fra Sør-Sudan i nabolandene

Hva WFP gjør for krisen i Sør-Sudan

 • Matvareassistanse

  WFP og organisasjonens partnere har fortsatt å utplassere mobile akutteam for å utnytte mulighetsvinduet til å hjelpe mennesker i nød. Siden den integrerte rask-respons-mekanismen ble lansert har utrykningsgruppene deltatt i mer enn 400 oppdrag i avsidesliggende deler av Sør-Sudan. Ved hjelp av disse felles kriseteamene kan WFP nå 500,000 personer månedlig i områder som kun kan nås med lufttransport.
 • Kontantoverførsler

  I over ett år har WFP brukt kontantoverførsler for å la mennesker selv velge maten de kjøper fra lokale forhandlere, og for å styrke den lokale økonomien. WFP begynte med å forsørge internt fordrevne mennesker i områdene for beskyttelse av sivile (Protection of Civilians sites) i Juba og i leiren i Mingkaman med kontanter. I 2016 utvidet WFP disse kupongsystemene til regionen Bahr el Ghazal.
 • Skolemåltider

  Skolemåltider bidrar til å skape et sunt og produktivt læringsmiljø for barn. Der WFP har sørget for skolemåltider i Sør-Sudan, har antallet barn som innskrives på skolen og møter opp til undervisningen økt fra 40 til 93 prosent for gutter og fra 30 til 86 prosent for jenter i gjennomsnitt. WFP tar sikte på å hjelpe mer enn 200,000 barn gjennom skolemåltider samt en spesiell rasjon som kan tas med hjem for å motivere jenter til å gå på skolen.
 • Ernæring

  WFP og FNs barnefond (UNICEF) har fortsatt sitt vellykkede partnerskap for å forsterke ernæringsresponsen i Sør-Sudan. I tillegg til å gi frivillige fra lokalsamfunnet opplæring om ernæring har WFP sørget for behandling til feilernærte barn, gravide kvinner og ammende mødre. WFP fortsetter å støtte oppsøkende arbeid ved hjelp av mer enn 12,000 frivillige med ernæringsopplæring fra lokalsamfunn i hele Sør-Sudan.

Hvordan du kan hjelpe

Familier i Sør-Sudan er desperate etter mat. Hvis vi ikke reagerer i dag i dag kan det være for sent. Gi en livreddende donasjon nå.