Skip to main content

Frigjøring av katastrofemidler før en krise vil transformere humanitær innsats

Frigjøring av katastrofemidler før en krise vil transformere humanitær innsats
KØBENHAVN/PARIS – Imens verdensledere forhandler en ny klimaavtale har Verdens matvareprogram (WFP), Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) og tysk Røde Kors (GCR) lansert et prognosebasert initiativ som vil transformere det humanitære systemet. Den nye satsingen vil frigjøre midler til katastrofeberedskap og respons før krisen oppstår, samtidig som det vil sikre de nødvendige midler til å bygge motstandsdyktige aktiviteter.

WFPs Food Security Climate Resilience Facility (FoodSECuRE) vil endre den humanitære modellen fra et reaktivt system til et som ser fremover og redder flere liv, sparer tid og penger. Både FoodSECuRE og et Røde Kors-prosjekt i Uganda – én ut av en rekke av Røde Kors- Røde Halvmåne prognosebaserte pilotprosjekter - har blitt aktivert de siste ukene for å møte klimarelaterte katastrofer, de dramatiske prognosene for El Niño og andre ekstreme værforhold. 

En forebyggende innsats beskytter ikke kun folks liv: ny WFP forskning viser at det også sparer penger. En 2015 analyse fra FoodSECuRE i Sudan og Niger viser at bruk av et prognose-basert system reduserer prisen på den humanitære innsatsen med 50 prosent. 
FoodSECuRE frigir midler før katastrofen rammer og sikrer også at midlene er til rådighet i tiden mellom katastrofer, fordi sårbare mennesker kun kan bygge motstandsdyktigheten sin mot konsekvensene av klimaendringer gjennom pålitelig, flerårig finansiering.

«Det humanitære systemet blir mer og mer trangt – både finansielt og operasjonelt. Flere værrelaterte katastrofer krever innsatser på flere steder og i lengre perioder. Vi trenger nye tilnærminger. Nå har vi verktøyene til å reagere før en katastrofe inntreffer og mellom tilbakevendende katastrofer - det er den eneste måten å bidra til å løfte sårbare mennesker ut av en ond sirkel av kronisk sult og fattigdom, for alltid», sa WFPs administrerende direktør Ertharin Cousin. «Hvis vi skal gjøre FoodSECuRE til et meningsfullt globalt verktøy krever det at vi finner NOK 3,5 milliarder». 

I Guatemala og Zimbabwe har midler blitt frigjort gjennom FoodSECuRE i områder der risikoen for tørke er høy på grunn av El Niño. Bønder har fått opplæring i å dyrke tørkeresistente avlinger og til å endre sine jordbruksmetoder for å bedre spare både jord og vann. Så selv hvis høsten er dårlig, vil folk fremdeles ha mat på bordet.

Et stigende antall klimakatastrofer, humanitære behov og kortsiktige finansieringsmekanismer betyr at det er et sterkt behov for nye tilnærminger. FoodSECuRE blander vitenskapelige prognosemekanismer med fleksibel langsiktig finansiering som hjelper folk med å bygge motstandsdyktighet.

Røde Kors og Røde Halvmåne har syv operasjonelle pilotprosjekter i hele verden som bruker denne nye tilnærmingen. "Med bruk av avanserte vær- og klimaprognoser kan vi utløse innsats for å forberede oss på en katastrofe", sier Garry Conille, som er visegeneraldirektør i IFRC. "Det vi har bruk for nå er en omfattende strategi for å finansiere utvikling og operasjonalisering av prognosebaserte systemer - både på nasjonalt og internasjonalt plan".

I Uganda ble det frigjort midler fra et beredskapsfond fra det tyske Røde Kors (GRC) som gjør det mulig for Ugandas Røde Kors å distribuere nødhjelp basert på en oversvømmelsesprognose. Med utsikter om stigende vannivå begynte frivillige fra Røde Kors å utdele vannrensingstabletter og beskyttelsesartikler mot oversvømmelse til hundrevis av utsatte familier. Dette er en del av et prosjekt som er finansiert av det tyske Departementet for Økonomisk Samarbeid og Utvikling.

«På grunn av El Niño som herjer i landet var Ugandas regjering og Ugandas Røde Kors i stand til å igangsette forebyggende innsatser i Uganda”, sa minister Musa Ecweru på Understanding Risk and Finance konferansen i Addis Abeba. «Dette er et reelt brudd med tradisjonen vår om å vente til katastrofen rammer før vi handler». 

Det tyske utenriksdepartementet klimaplan, koordinert av tysk Røde Kors, konsentrerer seg om prognosebaserte pilotprosjekter fra WFP eller nasjonale Røde Kors selskaper i Bangladesh, Den dominikanske republikk, Haiti, Mosambik, Nepal, Peru og Filippinene.