Skip to main content

Norge og Verdens Matvareprogram inngår flerårig økonomisk avtale for å bekjempe sult

OSLO– Utenriksminister Børge Brende og administrerende direktør for Verdens Matvareprogram (WFP) Ertharin Cousin bekreftet i dag deres sterke engasjement i å bekjempe sult i verden innen 2030 ved å fornye en flerårig strategisk partnerskapsavtale mellom Norge og WFP.

Den strategiske partnerskapsavtalen, som dekker perioden 2016 – 2019, representerer et rekordhøyt bidrag på 948 millioner NOK i fult fleksible kjernebidrag og markerer Norge som en eksemplarisk donor opptatt av å fremme og implementere prinsippene og praktiseringen av Good Humanitarian Donorship.

«Norge er i teten med å gi uøremerket, fleksibel, forutsigbar og flerårig støtte. Dessverre er 9 av 10 andre statsbidrag mottatt av WFP øremerkede. Bare en tiendel av vår finansiering er flerårig.  Takket være Norge, kan WFP handle raskt og effektivt når katastrofer inntreffer. Vi kan, grunnet Norges bidrag, gi assistanse til sårbare familier påvirket av de ofte glemte katastrofene og krisene. Ved å jobbe sammen sikrer vi at hjelpen når de som trenger det mest. WFP applauderer og setter stor pris på Norges globale lederskap» sa Cousin.

I 2015 bidro Norge med rekordhøye 600 millioner NOK i støtte til WFPs arbeid. Dette bidraget gjorde Norge til den tiende største giveren til WFP, og den fjerde største giveren av kjernebidrag. Norge er også den største giveren til WFPs Immediate Response Account (IRA), et fond for livreddende og akutt respons. Dette fondet muliggjør en rask og betimelig respons på nødsituasjoner.

«Sterke partnerskap gjør slik at WFP kan oppnå bedre resultater for de menneskene vi bistår. I Norge har WFP en viktig og høyt verdsatt partner og ved å jobbe sammen vil vi oppnå bærekraftsmål nr.2 – å bekjempe sult» la Cousin til.

 

Foto: WFP/Anne Poulsen