Skip to main content

WFP fokuserer på å styrke de fattigste ett år etter jordskjelvet i Nepal

KATHMANDU/KØBENHAVN – Ett år etter et jordskjelv som drepte over 9,000 mennesker og førte til ødeleggelser og tap på ca. 57 millarder NOK, jobber nå Verdens Matvareprogram (WFP) med regjeringen i Nepal slik at de som er mest sårbare ovenfor en usikker matsituasjon ikke blir glemt.

«De menneskene som var mest utsatt i lokalsamfunnene før jordskjelvet inntraff, er de som har mistet mest» sa Pippa Bradford, WFP representant og landdirektør. «Å sikre at støtten fokuserer på disse husholdningene er svært viktig for å sikre at ingen blir glemt»

WFP bistod med matassistanse til to millioner mennesker innen seks uker etter jordskjelvet, og har brukt matassistanse til å støtte tidlig gjenoppbygging ved å betale mennesker med mat eller kontanter for å bygge opp samfunnets infrastruktur. I det siste året ble vanningsanlegg bygget eller reparertpå 546 hektar jordbruksland, 729 kilometer med samleveger ble reparert og 1,714 kilometer med fjellveier ble fikset.

Til tross for forbedringer i matsikkerheten i de jordskjelvrammede områdene, delvis på grunn av humanitær bistand, er en betydelig andel fortsatt sårbare. En fjerdedel av mennesker i Nepal lever på mindre enn 1.25 USD dagen, og i gjennomsnitt bruker de 60% av sin inntekt på mat, som gjør det vanskelig for dem å takle katastrofer og stigende matvarepriser.

WFP har nettopp lansert et treårig utviklingsprogram med fokus på utsatte grupper slik som eneforsørgende kvinner  og etniske minoriteter. WFPs arbeid vil støtte regjeringens gjennoppbyggingsstrategi i sektorene som omhandler samfunnets infrastruktur, matsikkerhet og jordbruk, ernæring og arbeid mot forebygging av katastrofer.

WFP vil også utvide sine beredskapstiltak. En måned før jordskjelvet, etablerte WFP en humanitære operasjonsbase  (Humanitarian Staging Area) ved siden av Kathmandu flyplass, som ble knutepunktet for nødhjelp i den tidlige responsfasen. Det er anslått at denne basen gjorde det mulig å levere nødhjelp til de overlevende flere uker raskere enn ellers mulig. WFP har planer om å fortsette å utvikle HSA-anlegget i Nepal.

"Vi har ikke råd til ikke å investere i beredskap," sa Bradford. "Katastrofer kan ramme Nepal til enhver tid, og vi må være klare."

Som leder av den humanitære logistikk gruppen koordinerte WFP transport av nødhjelp for mer enn 160 organisasjoner under katastrofen; fra innreise til landet helt frem til levering til fots eller med muldyr til de mest avsideliggende områdene.

For bilder, kontakt Rein.Skullerud@wfp.org

Sjekk ut videoen av WFP sitt arbeid: