Skip to main content

WFP gir nødhjelp til Afghanistans hjemvendte flyktninger

KØBENHAVN/KABUL – Mens Afghanistan strever med det stigende antallet hjemvendte flyktninger fra Pakistan og internt fordrevne flyktninger, har Verdens matvareprogram (WFP) lansert en ni-måneder lang operasjon for å utdele nødhjelp i form av matvarer og kontantoverførsler.

Siden juli har antallet av hjemvendte flyktninger – noen med identifikasjonsdokumenter, noen uten – økt dramatisk: tusenvis krysser nå grensen hver dag ved hovedinngangspunktet i Torkham i det østlige Afghanistan. Til sammen forventes det at mer enn en million mennesker kommer til å bevege seg på tvers av landet innen årets utgang.

I respons til krisen, og i samarbeid med afghanske myndigheter, oppskalerer FN organisasjoner nå sine humanitære operasjoner. For å møte behov for ly, sanitet og matvarer, har FN lansert en akutt-appell på totalt NOK 1,27 milliarder (USD 152 millioner).

WFP har jobbet tett sammen med Afghanistans departement for flyktninger og repatriering for å sette opp en digital registreringsplattform på grensen. Den bruker WFP’s system for registrering av nødhjelpsmottakere SCOPE, for å registrere de tilbakevendte flyktningers biometriske data og andre relevante detaljer. For å sikre at ingen blir oversett, overvåker WFP situasjonen gjennom sitt mobile sårbarhets-vurdering kartlegging – mVAM – verktøy. Dette gir nødhjelpsmottakere og lokalsamfunnsledere muligheten for å rapportere skift i situasjonen – i sanntid, ved hjelp av mobiltelefonen. Men en vellykket respons avhenger av tilstrekkelig finansiering.

«Vi har behov for tilstrekkelig og rettidig finansiering i de kommende ukene og månedene for å sikre at vi kan hjelpe tilbakevendte flyktninger så raskt og effektivt som mulig,» sa Mick Lorentzen, WFPs landedirektør i Afghanistan. «En rask og fokusert respons til denne krisen vil sikre at flere mennesker ikke blir utsatt for kronisk matusikkerhet,» la Lorentzen til.

WFPs nødhjelpsoperasjon gir matvarer og kontantoverførsler til 163.000 udokumenterte hjemvendte flyktninger, 200.000 dokumenterte hjemvendte flyktninger, 150.000 internt fordrevne flyktninger og 35.000 flyktninger i Khost og Paktika. Samtidig oppskalerer WFP nå eksisterende ernæringsprogrammer i det østlige Afghanistan, og støtte til forebyggelsen av feilernæring girs til mer enn 23.000 småbarn i familier som er hjemvendte flyktninger. Totalt vil WFP støtte 550.000 personer gjennom nødhjelpsoperasjonen

De operasjonelle kostnadene utgjør NOK 558 millioner (USD 66,8 millioner). Takket være rettidige bidrag fra Norge, Australia, Belgia og Italia, har 12 prosent av de operasjonelle kostnadene allerede blitt møtt.

For den seneste situasjonsrapporten, se ReliefWeb

Om verdens matvareprogram
Verdens matvareprogram, WFP, er verdens største humanitære organisasjon som bekjemper sult verden over, leverer matvareassistanse i nødsituasjoner, og arbeider med samfunn for å forbedre ernæring og bygge motstandskraft. Hvert år når WFP over 80 millioner mennesker i 80 land.

WFP har arbeidet i Afghanistan siden 1963, med målet om å hjelpe afghanere skape en sult-fri framtid for seg selv og landet. WFP mat utdeles ut fra behov, uten hensyn til etnisitet, religion eller politisk tilknytning. For mer informasjon om WFP’s arbeid i Afghanistan, besøk www.wfp.org/afghanistan

Norge er blant WFPs viktigste givere av kjernebidrag. Kjernebidrag gir WFP fleksibilitet og gjør det mulig å reagere raskt og effektivt når katastrofer inntreffer, finansiere glemte kriser og sikre at bistand når de som trenger det mest.
Følg oss på Twitter @WFP_NO@WFP_media

For mer informasjon, besøk vår hjemmeside no.wfp.org www.wfp.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Anne Poulsen, WFP/København, tlf. +45 4050 3993, e-mail anne.poulsen@wfp.org

Wahidullah Amani, WFP/Kabul, +93(0)706-004-884, wahidullah.amani@wfp.org

Fezeh Hosseini, WFP/Kabul, +93(0)706-004-847, fezeh.hosseini@wfp.org