Skip to main content

WFP kan fortsette mathjelp til tørkerammede i Etiopia

WFP kan fortsette mathjelp til tørkerammede i Etiopia
ADDIS ABEBA – Takket være betimelige bidrag fra viktige donorer kan WFP senere i måneden fortsette matdistribusjon til mer enn 1,5 millioner mennesker i den somaliske regionen av Etiopia denne måneden Samtidig oppskaleres ernæringsbistand til mer enn 700 000 barn og ammende mødre i de mest tørkerammede områdene. Oppskalering av mat- og ernæringsstøtten er avgjørende for å hindre at sårbare mennesker havner i en dypere krise.

Men selv med de nye bidragene har WFP bare 7 % av budsjettet på NOK 1,9 milliarder som kreves for å kunne gi mat- og ernæringshjelp frem til juni 2016.

En dramatisk stigning i antall mennesker som har behov for nødhjelp, fra 2,5 millioner i begynnelsen av året til 8,2 millioner i oktober, har ført til et alvorlig finansieringsgap og WFP har vært bekymret for at de ville måtte avslutte matdistribusjon i slutten av november til folk rammet av tørken.

Denne situasjonen ble unngått takket være bidrag fra Norge, Sverige, Canada, FNs nødhjelpsfond og Sveits. USAs byrå for internasjonal utvikling (USAID) har også bekreftet at de vil gi bidrag i form at matvarer eller tjenester tilsvarende NOK 147 millioner til WFP.

«Disse giverne har vist utrolig lederskap i sine reaksjoner på krisen og deres generøse bidrag vil hjelpe mennesker med å takle denne humanitære krisen, som blir ytterligere forverret av El Nino», sa John Aylieff, WFP representant og landdirektør i Etiopia.

USAIDs bidrag i form av matvarer og tjenester vil bli brukt til å møte de umiddelbare behovene for mat til sårbare mennesker i begynnelsen av 2016, mens pengebidragene vil la WFP forlenge sin livreddende mat- og ernæringsbistand til slutten av året.

Mer enn 1,5 millioner mennesker i den somaliske regionen vil motta korn, belgfrukter, vegetabilsk olje og en beriket høy-proteinblanding kjent som Super Cereal. Disse rasjonene vil bidra til å bremse feilernæringsratene som har steget kraftig de siste månedene etter tørken tok tak.

Dette vil supplere Etiopias regjerings utdelinger i andre regioner etter at regjeringen tildelte 4 milliarder Birr (NOK 1,6 milliarder) til humanitær bistand. De humanitære behovene vil fortsatt være svært høye i de første seks månedene av 2016, og WFP forbereder seg sammen med regjeringen i Etiopia til å yte bistand til minst 6 millioner mennesker.  

De nyeste bidragene til WFPs redningsoperasjoner i Etiopia inkluderer: Norge (NOK 15 millioner), Sverige (NOK 145 millioner), USA (NOK 147 millioner), UN CERF (NOK 147 millioner), Sveits (NOK 15 millioner) og Canada (NOK 15 millioner).